חסר רכיב

לוי רפאל

לוי רפאל
- יח אב תשלב
18/08/1912 - 27/07/1972
חסר רכיב