חסר רכיב

יבלונובסקי ורנר (יבלו)

יבלונובסקי ורנר (יבלו)
כא אייר תרסו - ו תשכו
15/05/1906 - 28/06/1966
חסר רכיב