חסר רכיב

ברגר עמוס

ברגר עמוס
כו כסלו תשח - ט כסלו תשע
09/12/1947 - 26/11/2009
חסר רכיב