קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

רשימת חברי גברעם-30/09/1985 006-066.007.002

30/09/1985
רשימת חברי גברעם-30/09/1985
מיפוי וספירה של חברי המשק לפני הגדלת הבתים.
עמ-1-
חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: 007
מספר פריט: 006-066.007.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-07-02
תאריך עבור מיון: 2024-07-02
חסר רכיב