קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

פנחס רון על המעבר ללינה משפחתית - 006-066.006.015

15/10/1984
מעזבון פנחס רון -דברים שכתב לעצמו ולא פרסם           .15/10/1984(תאריך משוער)
...הנימוקים בעד הלינה המשותפת...

ב- פרוק איטי וזוחל ...

                                             /016/017 -006-066.006.015 
חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: תיק 006
מספר פריט: 006-066.006.015
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-06-30
תאריך עבור מיון: 2024-06-30
חסר רכיב