קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

סיכום חוגי דיון נוסף 006-066.004.015

31/03/1984
סיכום חוגי דיון נוסף    31/03/1984  (תאריך משוער)
משתתפים: אבנרי,טלי אילון,סימונס,נורית, רביד ,כץ ענתוחיים שומר שולמית.
- נגד-...
-בעד-...
שינויים בהערכות-עבודת החברה 1/2 שעה פחות.
                              006-066.004.015-017

חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: 004
מספר פריט: 066-066.004.015
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-06-25
תאריך עבור מיון: 2024-06-25
חסר רכיב