קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

תק"מ-ו.חינוך סכום דיון 16/10/84 006-066.006.006

10/10/1984
תק"מ-ו.חינוך  סכום דיון 16/10/84
סכום הדיון של צוות הלינה המשפחתית 13\09\1984
משתתפים:
גברעם: רחל דגני (מזכירת פנים), שמוליק -שמואל אבנרי (מזכיר פנים), בני שעני (ר.משק)רפי דגני     
            (גזבר), זהר בן יהודה (רכז בנין)רינה בל (רכזת קליטה ), תלמה רון סולימן , ענת שומר     
            ,רותה  רוטשילד.
תק"מ :זהבה (ו.חברה) שולה ,צפי (צוות דרום), רבקה (ו.חינוך) ,אליעזר בן יעקב (שכון) גיל שמיר ,דני             נוי (ו.משק) ,ישראל לוין (מזכיר פנים)
     *תאור המצב*
הלחץ לשינוי השיטה נובע מהצורך לקליטה...
=שמואל- תחושת המשק שדוחים את השינוי בגלל מצב כלכלי...
=רותה- גברעם עברה תהליך ב4 השנים האחרונות ...במציאות הנוכחית הקליטה היא קליטת שוליים ולא איכותית...
=גיל שמיר- מבקש למקד את הדיון סביב נושא ההשקעה הכספית...
                         המשך עמ' 2 -006-066.006.007
=אליעזר- לגברעם זכאויות על 350 מ"ר וזקוקים ל-2700מ"ר ...
=רפי-...בשנתיים האחרונות חל שיפור בכלכלה...סבור שיש יכולת לביצוע...
=בני- נמצאים בשלבי בניה ראשונים ...לוח הזמנים מאוד חשוב שלגברעם.
=דני נוי- עם הבניה בגברעם תגיע לחוב של 12 מליון דולר...בו.משק מעבדים תכנית הבראה למספר        קיבוצים...מציע להקפיא את הדיונים על המעבר עד שתגובש תוכנית לטיפול בגברעם.
=ישראל-אחרי דני מציע לדחות בשנה...
=דני-...להכניס נתונים במסגרת התוכנית.
     *סוכם*
1-גברעם ימשיכובתהליך הבדיקה והתכנון...
2- במחצית השנה הקרובה לא ! יגשו לביצוע.
3- לאחר חצי שנה יתקיים דיון במגמה לאשר במסגרת הבראה כוללת...
4- הצוות התנועתי יטפל באישור ממשרד השיכון...
5-בניה חדשה-...
6- הצוות ממליץ לבנות יחידות חדשות בסטנדרט ללינה משפחתית...
        המשך עמ' 3     006-066.006.008
7-החלטת גברעם תועבר...

-הערה-   האישור הסופי לבניה ינתן ...
                                                        -סכמה:  רבקה 
העתק: לכל המשתתפים .חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: תיק 006
מספר פריט: 006-066.006.006
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-05-29
תאריך עבור מיון: 2024-05-29
חסר רכיב