קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דף הצעות להחלטת האסיפה ללינה המשפחתית 006-066.006.005

30/09/1984
דף הצעות להחלטת האסיפה ללינה המשפחתית 30/09/1984
1-
א-סדר ההרחבות...
ב-בשלב  1,2יבנו הדירות באזור עם ילדים...
ג- ...יסתיים 3-4 שנים ע"פ אשור התק"מ
ד-...לאפשר מעבר מוקדם ככל האפשר...
ה-הקפדה על התקנון...
2-
א- הבניה תהייה קרקעית...
ב-...למינימום נזקים ...שימוש נרחב באלמנטים קיימים כדי להשיג מינימום עלות...
3-
תבדק אפשרות לבניה מתועשת...
4-
...ימשיכו לגור בזמן השיפוצים...
                                                     ו.לינה משפחתית.
חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: תיק 006
מספר פריט: 006-066.006.005
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-05-29
תאריך עבור מיון: 2024-05-29
חסר רכיב