קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דף הסבר ללינה המשפחתית- 006-066.005.040

15/05/1984
     לינה משפחתית-  מאי 1984 15/05/84 תאריך משוער.
                         דף הסבר לחבר-
   ...המלצות לקראת המעבר...
הרעיון שהנחה..."חינוך משותף ולינה משפחתית "...
הדפים כוללים המלצות בשלושה אספקטים:  כלכלי ,חברתי ,חינוכי.
...דיון באסיפה יהייה בהחלטה עקרונית של שינוי מקום לינת הילדים בלילה...
                                                               הועדה ללינה משפחתית.
     006-066.005.040 
     006-066.005.041 
     006-066.005.042
     006.066.005.043
חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: תיק 005
מספר פריט: 006-066.005.040
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-05-07
תאריך עבור מיון: 2024-05-07
חסר רכיב