קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

סיכום ההצבעה למעבר ללינה משפחתית 006-066.005.034

24/05/1984

סיכום ההצבעה למעבר ללינה משפחתית  24-25/05/1948
-התקבל ברוב של 86.5%
-ספירת קולות:
בעד-103
נגד-16
נמנעים-4
פסול-1 
חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: תיק 005
מספר פריט: 006-066.005.034
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-04-16
תאריך עבור מיון: 2024-04-16
חסר רכיב