קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

סיכום פגישת נציגי תק"מ -גברעם 006-066.005.008

15/02/1984
סיכום פגישת נציגי תק"מ -גברעם -15/02/1984 [תאריך משוער]

משתתפים : יואב (מלווה משקי) ריטה (מזכירת חינוך) זהבה (מלווה חברתית) רבקה (חנוך) אליעזר (בנין) ישראל לוין (מזכיר) שולה צפי (חינוך).

גברעם :רפי [דגני] יענקלה [דגני] בני [שעני] רינה [בל] רותה [רוטשילד] תלמה [רון] רחל [דגני] שמואל [אבנרי] ענת [שומר].
...
גיל-אני חושב שבגכרעם נכנסו לתהליך בלי דופי...

                                           - 006-066.005.009    גם דפים אלו נכנסו.
סיכום-
1- בחצי השנה הקרובה לא יגשו לביצוע אך ימשיכו בתהליך התוכנית.
2-במגמה שבמרץ -אפריל .יאושר במסגרת שיקום כללי של גברעם.
3-מספר היחידות שיבנו ייקבע.
חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: תיק 005
מספר פריט: 006-066.005.008
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-04-16
תאריך עבור מיון: 2024-04-16
חסר רכיב