קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

סיכום-ללינה בקיבוצים שכנים 006-066.005.005

01/02/1984
סיכום המעבר ללינה משפחתית בקיבוצים שכנים-
-כפר עזה-  7שנים ללינה .במשך שנה התקימו דיונים...
-דורות-  הייתה הרגשה של שחרור לחץ...
-נירעם-  הנושא מאורגן ,גם המתנגדים השתכנעו...
-גבים- עברו ללינה לפני 6 שנים...שחרור לחצים...סדר היום השתנה...

       נושא העבודה -התארגנות טכנית-  
 כפר עזה- עד 7.30 גומרים את כל ההתארגנויות...
דורות- פתיחת בית הילדים 6.45 ...מבשלת מתחילה ב5.00...
ניר עם- יום עבודה מתחיל ב7.00...
גבים- פתיחת בית הילדים ב7.00 

-פעילות תרבותית-
כפר עזה- הגדלנו את בית התרבות...
                                                     המשך בעמ' הבא 
חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: תיק 005
מספר פריט: 006-066.005.005
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-04-07
תאריך עבור מיון: 2024-04-07

מסמכים מצורפים

006-066.005.005 -1.jpg
חסר רכיב