קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מפגש עם חברים מרכזיים באזור 006-066.005.001

01/02/1984
מפגש עם חברים מרכזיים באזור -
-שולמית אלמוג -עוסקת בחינוך מגבים.
-פרדו מכפר עזה ,שימש כמזכיר תק' רבות.
-דליה מכפר עזה 
-בילהה ינון  מנירעם 
-נעמי חרמוני מדורות.

האם נפגמה הפעילות החברתית...
התארגנות בנושאי עבודה...
מוסר העבודה עלה? ירד?
איך מתפגד בית הילדים?
האם מגדיל את "הסתגרויות, המשפחות?...
ההשפעה על האוירה...
התארגנות ליציאה לפעילויות תרבותיות...
התגברות על שאלת השויון בדיור לאלו שמחוץ ללינה המשפחתית...
תעויות שנעשו וכדאי להמנע...
חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: תיק 005
מספר פריט: 006-066.005.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-04-07
תאריך עבור מיון: 2024-04-07

מסמכים מצורפים

006-066.005.001.jpg
חסר רכיב