קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המשך-4- לקראת חוגי דיון 006-066.002.010

15/02/1984
המשך-4- לקראת חוגי דיון  15/02/1984
לקראת הדיון-
-הפתיחה:
סדר עדיפויות:
-אישור התק"מ
-...
 סיכום להמשיך עם הפרויקט?
חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: 002
מספר פריט: 006-066.002.010
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-04-02
תאריך עבור מיון: 2024-04-02
חסר רכיב