קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המשך ישיבה לארגון חוגי דיון- 006-066.002.009

15/02/1984
המשך ישיבה לארגון חוגי דיון  -15/02/1984 [תאריך משוער]
בהנחיית :זהבה מהתק"מ
משתתפים-יענקלה,זהבה,זהר,שאולי,רפי,ענת,תלמה רינה.
       הישיבה:
-למה לא?...
-למה כן?...
                לפתח את הנקודות
מטרת חוגי הדיון:
...
משאל 
חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: 002
מספר פריט: 006-066.002.009
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-04-02
תאריך עבור מיון: 2024-04-02
חסר רכיב