קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

תוכנית מוצעת לביצוע בשנתיים-006-066.004.012

31/01/1984
תכנית מוצעת לביצוע לינה משפחתית תוך שנתיים- 
  31/01/1984 -תאריך משוער.
- התכנית-...
-משמעות התוכנית לגבי כלל הישוב...
-מימון צפוי ומבוקש...
-לוח זמנים מוצע...
-הגבלות...
-הערת סיכום...
                           המשך בדף הבא 
006-066.004.013-
  סה"כ דירות הנחוצות ללינה המשפחתית עד כתה ז' -40 יחידות.

006-066.004.014
תכנית שיפוץ הדירה.
חטיבה:
מיכל: 066
תיק: 004
מספר פריט: 006-066.004.014
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-04-02
תאריך עבור מיון: 2024-04-02
חסר רכיב