קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דיונים לקראת החלטה למעבר ללינה משפחתית 006-066.004.001

01/03/1984

ישיבות ,דיונים ,שיחות ...לקראת החלטה ללינה משפחתית.
הרבה סיכומים ללא תאריך מדויק.
בתיק זה הערכה לחודש מרץ.
חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: 004
מספר פריט: 006-066.004.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-03-26
תאריך עבור מיון: 2024-03-26
חסר רכיב