קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

לעיין לפני הישיבה-לקראת דיון-006-066.003.009

01/02/1984
תאריך משוער -
לינה משפחתית //עיון לפני הישיבה 
     דף הסבר לחבר לקראת דיון.
                                               הועדה ללינה משפחתית 
כל הדפים כאן.006-066.003.013     -006-066.003.009
חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: 003
מספר פריט: 006-066.003.009
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-03-24
תאריך עבור מיון: 2024-03-24
חסר רכיב