קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מעבר ללינה משפחתית -דף לקראת אסיפה 006-066.003.007

25/02/1984
25/02/1984   תאריך משוער 
מעבר ללינה משפחתית -דף לקראת אסיפה
סדר החלטות
נוהל קבלת החלטות
-החלטה חיובית 60% מבעלי זכות הצבעה ...

הצעות לאסיפה     
אישור הנוהל
...כל המש' ביחד 
...הרחבת דירות הקבע 
צוותים-טכני,חברתי,כלכלי,חינוך,...
בית הילדים...


חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: 003
מספר פריט: 006-066.003.007
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-03-24
תאריך עבור מיון: 2024-03-24

מסמכים מצורפים

006-066.003.007 לקראת אסיפה.jpg
חסר רכיב