קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המשך הדיון-המקור 006-066.003.006

01/02/1984
הלינה המשפחתית -הדיון המקורי
חטיבה: 006-לינה משפחתית
מיכל: 066
תיק: 003
מספר פריט: 006-066.003.006
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-03-24
תאריך עבור מיון: 2024-03-24
חסר רכיב