קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ישיבה-4- 12/01/84 006-066.002.007

12/01/1984
ישיבה-4- 12/01/84 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 066
תיק: 002
מספר פריט: 006-066.002.007
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-03-19
תאריך עבור מיון: 2024-03-19
חסר רכיב