קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המעבר ללינה משפחתית-1984 006-066.001

01/01/1984
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 066
תיק: 002
מספר פריט: 006.066.002.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-03-17
תאריך עבור מיון: 2024-03-17
חסר רכיב