קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

יומן מלחמה-בן גוריון תש"ח-תש"ט 21-064.013.038

17/10/1948
יומן מלחמה-בן גוריון תש"ח-תש"ט 
17/10/1948
...בשעה 10.00 החלו להפגיז את גברעם...
-שלושה דפים מתוך יומן המלחמה שבו גברעם מוזכרת.
21-064.013.038/39/40
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 13
מספר פריט: 21-064.013.038
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-30
תאריך עבור מיון: 2024-01-30
חסר רכיב