קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מכתב לאורה ערמוני -המשך-3- 21-064.013.033

07/01/1999
מכתב לאורה ערמוני -המשך-3-07/01/1999-
-24/05/1948
...לעולם לא נשכח את יום הזה...[גברעם במערכה עמ' 93]
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 13
מספר פריט: 21-064.013.033
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-30
תאריך עבור מיון: 2024-01-30

מסמכים מצורפים

21-064.013.033.jpg
חסר רכיב