קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

למערכת "הקבוץ"-אורה ערמוני 21-064.013.031

07/01/1999
למערכת "הקבוץ"-אורה ערמוני 
...מה מצאתם לפרסם...כתבה של דן חמיצרב31/12/1998...מה קרה לכם?...
                                       בברכה 
                                                רותה רוטשילד ארכיון גברעם.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 13
מספר פריט: 21-064.013.031
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-30
תאריך עבור מיון: 2024-01-30

מסמכים מצורפים

doc00259720240123092559_001.jpg
חסר רכיב