קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מכתב למזכירות-ממנהל ארכיון צה"ל-21-064.013.018

12/06/1949
ארכיון צה"ל מדור לוחמים       12/06/1949       מס'-2084/49/...
לכב' מזכירות גברעם
קבלנו בתודה את החוברת "דברעם במערכה"...
...דרושות לנו עוד שתי חוברות...
                                                     בשם מנהל הארכיון -צה"ל
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 13
מספר פריט: 21-064.013.018
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-30
תאריך עבור מיון: 2024-01-30

מסמכים מצורפים

21-064.013.018.jpg
חסר רכיב