קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

אמנון חביב חיפוש אגודת דור הפלמח- -21-064.013.007

09/05/1988
אמנון חביב חיפוש אגודת דור הפלמח-
מארכיון בית הפלמח לארכיון גברעם -ירדנה וירוק -תחקירנית.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 13
מספר פריט: 21-064.013.007
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-23
תאריך עבור מיון: 2024-01-23
חסר רכיב