קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

לכב' ארכיון דורות-אסתר ומרדכי שומר 21-0064.013.005

04/06/1998
לכב' ארכיון דורות-       04/06/1998
אסתר ומרדכי שומר 
לא יכולים לשכוח את אחוות הישובים...והחברה שנסעה עם אסתר לנירעם ללוות אותה ללידה ...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 13
מספר פריט: 21-064.013.005
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-21
תאריך עבור מיון: 2024-01-21

מסמכים מצורפים

doc00259420240121122415_001.jpg
חסר רכיב