קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

תכתובות לארכיון-נושאים שונים על 1948 21-064.013.001

24/05/1948
תכתובות לארכיון-נושאים שונים על 1948    24/05/1948
חוליקאת-
הטנק-
המשוריין
הפלת מטוס 
                    ועוד...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 13
מספר פריט: 21-064.013.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-21
תאריך עבור מיון: 2024-01-21
חסר רכיב