קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

גב המעטפה ותג למשתתפים 12/04/1998 21-064.012.015

12/04/1998
גב המעטפה ותג למשתתפים 12/04/1998
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 012
מספר פריט: 21-064.012.015
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-09
תאריך עבור מיון: 2024-01-09
חסר רכיב