קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מכתב ליהודה רוטשילד ממוטי מוקסיי- 21-064.012.009

12/04/1998
מכתב תודה למארגני הכנס, ליהודה רוטשילד ממוטי מוקסיי.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 012
מספר פריט: 21-064.012.009
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-09
תאריך עבור מיון: 2024-01-09
חסר רכיב