קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המשך המפגש-מרשם דרך סכמטי-12/04/1998 21-064.012.008

12/04/1998
המשך המפגש-מרשם דרך סכמטי-12/04/1998
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 012
מספר פריט: 21-064.012.008
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-09
תאריך עבור מיון: 2024-01-09
חסר רכיב