קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המשך-דף למשתתף-מסע בשיירה דרך גברעם 21-064.012.007

12/04/1998
המשך-דף למשתתף-
מסע בשיירה דרך גברעם 12/04/1994
                                       אישור השתתפות.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 012
מספר פריט: 21-064.012.007
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-09
תאריך עבור מיון: 2024-01-09
חסר רכיב