קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

קטע עיתונות-סיפורים וזכרונות,נתיב הקרבות- 21-064.012.004

12/04/1998
קטע עיתונות-סיפורים וזכרונות,נתיב הקרבות, במלחמת העצמאות ביד מרדכי.12/04/1989
    ...הרצפלד והמרגמה...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 012
מספר פריט: 21-064.012.004
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-09
תאריך עבור מיון: 2024-01-09
חסר רכיב