קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המשך -כנס המתישבים-מפת האתרים-12/04/1998 21-064.012.003

12/04/1998
כנס המתישבים ולוחמי חטיבת הנגב פלמ"ח ליובל המדינה
                                                   12/04/1998   א' חוה"מ פסח ט"ז ניסן  תשנ"ח
     מפת האתרים המומלצים באזור הקרבות.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 012
מספר פריט: 21-064.012.003
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-09
תאריך עבור מיון: 2024-01-09
חסר רכיב