קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

כנס המתישבים ולוחמי חטיבת הנגב פלמ"ח ליובל המדינה - 21-064.012.002

12/04/1998
כנס המתישבים ולוחמי חטיבת הנגב פלמ"ח ליובל המדינה
12/04/1998- באולם המופעים במועצה האזורית "אשכול".
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 012
מספר פריט: 21-064.012.003
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-09
תאריך עבור מיון: 2024-01-09
חסר רכיב