קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ותיקי הגדוד השני של הפלמ"ח 15/05/1969 21-064.10.009

15/05/1969
ותיקי הגדוד השני של הפלמ"ח    15/05/1969
                                  קטע עיתונות
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 010
מספר פריט: 21-064.010.009
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-12-31
תאריך עבור מיון: 2023-12-31

מסמכים מצורפים

21-064.010.009.jpg
חסר רכיב