קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

פתק- לאפרים מגרשון 08/07/1948 21-064.008.005

08/07/1948


לאפרים מגרשון-     08/07/1948
כתה בפיקודו של יוסי ...
יצאו להניח מוקש ונתקלו המערב...
נפל-יוסף שולרר...
נעדרים-מרדכי נוימן ושמחה וולך[ק]  שם לא ברור.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 008
מספר פריט: 21-064.008.005
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-12-19
תאריך עבור מיון: 2023-12-19
חסר רכיב