קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

תרגום מערבית-פקודות מבצע02/08/1948 עמ'5 21-064.006.037

02/08/1948
   
המשך מעמ' קודם-
תרגום מערבית-פקודות מבצע02/08/1948 עמ'5
-ראינו את התועלת של העמדות המתחלפות...
...
                    [אין המשך -פעולות נגבה-
                                                             להמשיך להדפיס אילון
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.037
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-12-12
תאריך עבור מיון: 2023-12-12

מסמכים מצורפים

21-064.006.037.jpg
חסר רכיב