קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

תרגום מערבית-פקודות מבצע02/08/1948 21-064.006.036

02/08/1948
תרגום מערבית-פקודות מבצע02/08/1948  -עמ'4
                  -המשך מעמ' קודם.
...פגזי האון של האויב נפלו ללא הבחנה וחלק חשוב לא התפוצץ...
בדקנו פגז אחד ומצאנושהוא בגודל 65 ממ' ומולא בשנת 1910 ,וזו הסיבה שמס' גדול מהפגזים לא התפוצצו...
    מושבת ניצנים ,באר טוביה ,בצרון וגן יבנה הופצצו באותו זמן...בליל 31-1 ליוני ניסה האויב להתקרב עד קצה גבול העמדות הקדמיות...
...באשדוד נשארה הבטריה השלישית...
בליל 3-2 ביוני 1948  האויב החל במתקפה  חזקה על עמדת אשדוד והצליח לסובב את הקו המשלטי שלנו ממזרח...ההתקפה הייתה התקפת נגד הגדולה של האויב ,ולדברי השבוייםהכוחות שפעלו בהתקפה ...כאלפיים איש,שבאו מתל אביב כדי לנקות את הכוחות המצריים ...
            -מסקנות-
-עמדות ההגנה שלנו לא היו מוגנות...
-זו הפעם הראשונה שהאויב פעל בצורה מלחמתית מסודרת...תחילה טסו מטוסים וא"כ התחילו להרעים בתותחים...
- אנו התותחנים גרמנו לעצמנו אבדות...
...
-ראינו את התועלת של חפירות חיפוי...
                                                    המשך בעמ' הבא 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.036
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-12-12
תאריך עבור מיון: 2023-12-12

מסמכים מצורפים

21-064.006.036.jpg
חסר רכיב