קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

תרגום מערבית-תעודת התנהגות טובה- 21-064.007.014

26/05/1956

    26/05/1956
...מפקדת רצועת עזה,החוליה הראשונה
מוצב "עארף" 
  ...מתנדב חסן עבד א- רחמן חביב....
...אני סרן מלעת סלימאן ג'לבי מפקד המוצב "עארף"...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 007
מספר פריט: 21-064.007.014
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-12-10
תאריך עבור מיון: 2023-12-10
חסר רכיב