קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

תרגום מסמך מערבית נמצא במשטרת עיראק סווידאן 21-064.007.008

15/11/1948
תרגום מסמך מערבית נמצא במשטרת עיראק סווידאן 15/11/1948
-פקודת מבצע לבריגדה הרביעית רגלים-מס' 3 -15/08/1948
-מידיעות האויב-
א-עדיין נמצא אויב בישובים...
ב-יש להניח שהאויב יפר את ההפוגה...
ג-ישובי האויב בגזרת הבריגדה ה-4 הם:גברעם ,נגבה,גת,גלאון,...וכמה כפרים ערביים:ברייר ,ג'וליס,כרתיה ,וחתה.
-כוחותינו-...
-הכוחות הנספחים לו :...
             1- לפקודתו:
           א-רגליים:
 גדוד 6 רובאים ,חיל רגלים.
גדוד 9 מלואים
פלוגת מילואים מגדוד 8 
4 פלוגות סודניות:1,2,3,4,5.
2 פלוגות סעודיות-1,2.
גדוד 2 מכ"י מחוץ לפלוגת אחת.
שתי פלוגות מכ"י מגדוד 1 מכ"י
  ב-פרשים(חיל משוריין קל)-
טרופ מעונות משורינים...
גדוד טנקים קלים.
ג-תותחנים:
...
ד- מהנדסים-
...                            [ההמשך לא נמצא]


חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 007
מספר פריט: 21-064.007.008
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-12-05
תאריך עבור מיון: 2023-12-05
חסר רכיב