קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

תצלום אוירי תרגום לעיברית26/05/1948 21-064.007.007

26/05/1948
תצלום אוירי תרגום לעיברית26/05/1948
שרטוט שנעשה עפ"י תצלום האויר המצרי.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 007
מספר פריט: 21-064.007.007
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-12-05
תאריך עבור מיון: 2023-12-05
חסר רכיב