קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

תרגום מסמך-קצין חקירות ומסמכים 25/11/48- 21-064.007.002

25/11/1948
תרגום מסמך-
            מטה חזית ד' /מודיעין 
             קצין חקירות ומסמכים  תמצית ידיעות   25/11/48
תרגום מסמך-
                  גדוד 9 רובאים-
                                          תמצית ידיעות-
-גברעם-...
מצויה שם כמות גדולה של נשק קל...במקרה התקפה יש לצפות שתגיע ממושבת ניר עם...יש שם הגנה אנטי אוירית ע"י מנוע המים הנמצא בפרדס...
-חוליקאת- היהודים נמצאים בה בלילה כנקודת קשר  בין בריר וקאוקבה ...
-קאוקבה-מצויים בה בבית הספר מחוץ לכפר כ-15 יהודים...אל קאוקאבה הכפר מגיעים בכל יום כ-2- 3 משורינים...
                                                                                      לויטננט  ראשון 
                                                                      קצין ידיעות בריגדת הרגלים הרביעית.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 007
מספר פריט: 21-064.007.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-12-05
תאריך עבור מיון: 2023-12-05
חסר רכיב