קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

סומסום-31/12/1947-חמולות-מנהיגים-בארות.21-064.007.001

31/12/1947
סומסום-           31/12/1947
 סקירה על הישוב-המקור לא ידוע.
-חמולות-מנהיגים-בארות.
שטח-...
מקורות מים-...
ענפי כלכלה עיקריים-...
תושבים-...
מוכתרים-1-מחמד עבד אלראזק אבו דאבט.
             2- עותמאן עבדל קאדר עותמאן.
חמולות-...
מנהיגים ,פעילים ומועדים-...
נשק בלתי לגאלי-...
הערות כלליות-...אין תנועה של ערבים זרים בכפר(22/01/1948)
                    בליל 04/02/1948 פצעו באופן אנוש את סרסור האדמות לקק"ל בכפר מחמד איברהים זייאדה.
בארות-   מחמד אבו דראבה...
            ...

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 007
מספר פריט: 21-064.007.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-12-05
תאריך עבור מיון: 2023-12-05

מסמכים מצורפים

-סומסום-חמולות -1948.jpg
חסר רכיב