קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

חופשות ושחרורים-שומר מרדכי 11/05/1949 21-064.006.033

11/05/1949
ועדת הבטחון -התישבות העובדת
 לכב' מזכירות גברעם-
הועדה העליונה לחופשות ושיחרורים מהצבא דנה בבקשתכם לשחרור חופשה לחבר(ה)-
     מרדכי שומר 85700 
יחידה-חטיבה 2 גדוד 2 
תאריך-20/05/1949 והחליטה לשחררו 
               נמסר לאכא לבצוע.
                                                   ועדת הבטחון של ההתישבות העובדת
                                    חפ/בר                                     נפתלי גולומב 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.033
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-21
תאריך עבור מיון: 2023-11-21

מסמכים מצורפים

21-064.006.033.jpg
חסר רכיב