קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

עריקה ממשקי הנגב 05/01/1949 21-064.006.032

05/01/1949
עריקה ממשקי הנגב  05/01/1949
הנדון- עריקה ממשקי הנגב.
1-  ...חל איסור על כל חבר משק בנגב לנטוש את משקו.
2-...יש להודיע למפרע...
3-נא לאשר קבלת ההוראה.
                                           לא/טח         מפקד המחוז.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.032
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-21
תאריך עבור מיון: 2023-11-21

מסמכים מצורפים

21-064.006.032.jpg
חסר רכיב