קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ראש השנה תש"ט 04/10/1949 21-064.006.030

04/10/1949
ראש השנה תש"ט 04/10/1949  
...שנת נצחון...יהודה רוטשילד.
אגרת "שנה טובה" שנשלחה בזמן מלחמת השחרור.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.030
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-21
תאריך עבור מיון: 2023-11-21

מסמכים מצורפים

21-064.006.030.jpg
חסר רכיב