קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

אשור חופשה-דרום יהודה 29/10/1948 21-064.006.028

29/10/1948
אשור חופשה-דרום יהודה 29/10/1948 

אשור חופשה-
רשאי להמצא מחוץ למחנה
   יהודה רוטשילד.
   
דרום יהודה-  כרטיס נסיעה ראשון באוטובוס של חנוך אילן.
                 גברעם -תל אביב 
                                        נסיעה בודדת רק לחברי המשק-225 מיל.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.028
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-21
תאריך עבור מיון: 2023-11-21

מסמכים מצורפים

21-064.006.028.jpg
חסר רכיב