קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

אל כל חברי המשק-22/05/1948 21-064.006.011

22/05/1948
אל כל חברי המשק-                          שבת- 22/05/1948
עומדים אנו בפני ימים גורליים...שיתכן ורק עוד ימים ואולי שעות מפרידים ביננו לבין המבחן הקשה...
...יום עבודה ימשך מחושך עד חושך ...כל ההוראות בעניני שמירה ועבודה מתבטלות,מצורפות הוראות חדשות.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.011
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-13
תאריך עבור מיון: 2023-11-13

מסמכים מצורפים

21-064.006.011.jpg
חסר רכיב